Nowości
Dom polski w transformacji
Żydowski dom modlitwy Herszla Zagajskiego
Modna i już! moda w PRL inspiracje dla młodego widza
50 Krakowski Festiwal Filmowy 1961 2010 50 Krakow Film Festival 1961 2010
Czyżyny zapomniane dziedzictwo Nowej Huty
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece