Nowości
Okupanci Niemcy w Krakowie 1939 1945
monnaies de la Chine ancienne des origines a la fin de iempire
Kraków w pudełku nowy dokument
Księgi i sztuka dziedzictwo po Edwardzie i Atanazym Raczyńskich wystawa towarzysząca otwarciu nowego gmachu Biblioteki Raczyńskich 29 06 10 08 2013
Polskie armie 1569 1696 Cz 1
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece