New items
Łowiccy prymasi portrety arcybiskupów gnieźnieńskich w zbiorach łowickich
Wokół bibliotek i dziedzictwa kultury księga jubileuszowa dedykowana prof dr hab Elżbiecie Barbarze Zybert z okazji 45 lecia pracy naukowej
Simon Laszló foigazgató beiktatasi beszede Inauguration speech of director general Laszló L Simon
No cover
Sztuka w 20 leciu międzywojennym w stronę tradycji
Między pamięcią a zapomnieniem archeologia pierwszowojennego obozu jenieckiego w Czersku katalog wystawy