New items
Z abakusem przez wieki / Sławomir Sojak
W stronę nieantropocentrycznej ekologii Victoria Vesna i sztuka w świecie antropocenu Towards a non anthropocentric ecology Victoria Vesna and art in the World of the anthropocene
Mała encyklopedia Polonii francuskiej
Przygody i wędrówki Misia Uszatka
Studies in medieval iconography collected essays 1962 2011