New items
In facie Ecclesiae kwatera ołtarzowa ze sceną zaślubin Marii i przedstawieniem postaci świętej Katarzyny Aleksandryjskiej ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu
Kupując oczami reklama w przedwojennym Krakowie
Pamięć rodzinna
50 Krakowski Festiwal Filmowy 1961 2010 50 Krakow Film Festival 1961 2010
Galeria Sztuki Dawnej europejskie i staropolskie rzemiosło artystyczne malarstwo i rzeźba od XV do XVIII wieku
 
Most often loaned books in the library