New items
Sbornik 17 mezinarodniho zasedani k problematice sepulkralnich pamatek Praha 24 26 rijna 2018 Proceedings of the 17th International Session on the issue of sepulchral monuments Prague 24 26 October 2018
Pracujemy dla Polski listy Władysława Platera do Józefa Ignacego Kraszewskiego z lat 1863 1887
Chronologia portretów Zygmunta III na trojakach z mennicy Lubelskiej
Małgorzata Buczek Śledzińska Zeichnungen und Inkunabulen 2009
Słyszałem jak sowa woła moje imię opowieść o Marianie Stachurskim