New items
Millet and modern art from van Gogh to Dali
Miracula mundi divy starovekeho sveta v grafice 16 a 17 stoleti the wonders of the ancient world in graphic art of the 16th and 17th centuries
Peasant and French cultural contact in rural France during the nineteenth century
Pamięć chłopi bunt transdyscyplinarne badania nad chłopskim dziedzictwem historia pamięci pierwszego powstania ludowego na ziemiach polskich
Wieś pańszczyźniana w Królestwie Polskim w połowie XIX wieku