New items
Dwory i życie dworskie w nowożytnej Europie XVI XVIII w
Karol Śliwka
Teatralia Stanisława Wyspiańskiego
Pokusa miejsca przeszłość i przyszłość miast
Pedagogiczne spojrzenie na kategorię wstrętu w sztuce popularnej propozycje interpretacyjne dla wybranych fenomenów