Nowości
Chronologia wczesnych malowideł ściennych z katedry w Faras VIII IX wiek
Wybór pism estetycznych i krytycznych
Kraków 1900
Daniel Mróz Pomniki nieuczesane Kraków marzec / kwiecień 2017 Galeria Sztuki Artemis
Bartky tabiwky zgardy huculiana z kolekcji Ewy Załęskiej Szczepki i Andrzeja Szczepki
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece