New items
Wydział Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie 1919 1939/45 dydaktyka twórczość i tradycja artystyczna The Faculty of Fine Arts of the Stefan Batory University in Wilno 1919 1939/45 education cerativity and artistic tradition
Firmamentum symbolicum wokół emblematów w XVII wiecznym Lublinie
Katedra krakowska i archiwum kapitulne na Wawelu szkice historyczne
Artystyczna Podróż Hestii 2002 2022 Hestia Artistic Fourney foundation 2002 2022
Wizerunek Boga Ojca według przesłania s Eugenii Ravasio w kontekście tradycji ikonograficznej studium kulturoznawcze