Nowości
Polish rider the king's Rembrandt
Alfabet wspomnień
Rare and inedited Umayyad copper coins The Goussous Collection in the Jordan National Bank Numismatic Museum
W kręgu architektury narodowego romantyzmu w krajach nordyckich w XIX i na początku XX wieku problemy architektoniczne urbanistyczne i estetyczne
Studukatówka bydgoska 1621 Zygmunta III Wazy najbardziej spektakularna polska moneta wydanie jubileuszowe w 400 lecie emisji
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece