New items
Łemkowie historia i kultura sesja naukowa Szreniawa 30 czerwca 1 lipca 2007
Wybrane zagadnienia komunikacji wizualnej w kontekście pracy dydaktycznej Michała Klisia
Jak mieszkał magnat w Warszawie za Sasów architektura rezydencjonalna Warszawy w pierwszej połowie XVIII wieku
Zachowanie i konserwacja zbiorów muzealnych praca zbiorowa Preservation and conservation of museum collections
Wobec rysunku pracownicy Katedry Rysunku Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Bogdan Chmielewski Krystyna Garstka Saran Jędrzej Gołaś Paulina Gołoś Piotr Grygorkiewicz Elżbieta Jabłońska Katarzyna Łyszkowska Paweł Otwinowski Witold Pochylski Aleksandra Sojak Borodo Marek Szary