New items
Muzealny Wrocław polskie i niemieckie wystawy historyczne w latach 1900 2010
Surrealizm realizm marksizm sztuka i lewica komunistyczna w Polsce w latach 1944 1948
Medici portraits and politics 1512 1570
Dragu Muziejus Vladimiro Tarasovo kolekcija Lietuvos nacionalinio dailes muziejaus rinkiniuose Museum of Friends the collection of Vladimir Tarasov in the Lithuanian National Museum of Art
Inwentarz kolekcji Theodora Josepha Blella opracowanie krytyczne
 
Most often loaned books in the library