New items
Technical innovations innovative techniques papers of the ICOMAM Conference at the Wehrtechnische Studiensammlung in Koblenz 11th 13th September 2017
Czas wolny w PRL
Romantyzm i jego tradycje Romantizm i ego tradicii The romanticism and its tradition
Święte Wzgórze? Wawel w literaturze sztuce i kulturze polskiej w latach 1795 1918
Obraz jako obiekt teoretyczny studia z teorii i historii badań nad sztuką materiały Seminarium Metodologicznego Historii Sztuki im Edwarda Aleksandra Raczyńskiego Pałac w Rogalinie 17 19 października 2019