New items
Polskie i obce znaki zaszczytne żołnierzy 2 Pułku Saperów Kaniowskich
Utracone arcydzieło losy obrazu Targ na jarzyny Józefa Pankiewicza
Muzeologia cyfrowa muzeum i narzędzia cyfrowe humanistyki materiały II Sympozjum Naukowego Muzeum wobec humanistyki cyfrowej zrealizowanego w ramach projektu Muzeum w polskiej kulturze pamięci do 1918 roku wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej Toruń 1–2 marca 2019 roku
Maseczka origami pamiętnik
Józef Czapski an apprenticeship of looking
 
Most often loaned books in the library