New items
Album kresowe ziemie wschodnie Rzeczypospolitej Obojga Narodów w grafice ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku
Edward Dwurnik od początku from the beginning
Jeńcy wojenni w okupowanym Krakowie 1939 1945
Art archives Sztuka i archiwum
Bartky tabiwky zgardy huculiana z kolekcji Ewy Załęskiej Szczepki i Andrzeja Szczepki
 
Most often loaned books in the library