New items
Antiqua campana wprowadzenie do ochrony i konserwacji dzwonów
ISP Instytut Sztuk Pięknych Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytet Rzeszowski 1995 2021
Wystawa „Broń i Barwa” przewodnik opowieści o historii kulturze rzemiośle i tradycji
Artystyczna Podróż Hestii 2002 2022 Hestia Artistic Fourney foundation 2002 2022
Contemporary issues in book and paper conservation proceedings of the Icon Book and Paper Group Third Triennal Conference 2021