Nowości
Kraków 1900
Fukier i wino
Polskie instrumenty ludowe
Modes & manners Supplementary volume
Księgi i sztuka dziedzictwo po Edwardzie i Atanazym Raczyńskich wystawa towarzysząca otwarciu nowego gmachu Biblioteki Raczyńskich 29 06 10 08 2013
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece