Nowości
Produkcja przestrzeni żydowskiej w dawnej i współczesnej Polsce
Album kresowe ziemie wschodnie Rzeczypospolitej Obojga Narodów w grafice ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku
Czyżyny zapomniane dziedzictwo Nowej Huty
Gmach Leonarda zamierzony klasztor sióstr miłosierdzia
Romuald Oramus grafiki z lat 1981 99
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece