New items
Faras katedra w piaskach pustyni sześćdziesiąt lat po odkryciu Faras the cathedral in the desert sands sixty years after the discovery
Polish orts 1608 1684 including Georg Wilhelm orts 1621 1640 Gustav II Adolph orts 1628 1631 Carl X Gustav orts 1656 1658
Von Frauenhand mittelalterliche Handschriften aus Kolner Sammlungen
Odzyskana fotoreportaż z Warszawy 1918 1939 A city regained documentary photography of Warsaw
Festung Krakau Kraków w cieniu twierdzy 1850 1914