Nowości
Rysunki dawnych mistrzów wiek XV do lat 20 XIX wieku
Rysunki architektoniczne i dekoracyjne T 1
Etnografia pamięci PRL u kultura codzienności Polski powojennej 1956 1989
Oblicza sztuki buddyjskiej
Czasopisma literackie młodych i dla młodych po 1945 roku