New items
Surrealizm realizm marksizm sztuka i lewica komunistyczna w Polsce w latach 1944 1948
Muzeologia cyfrowa muzeum i narzędzia cyfrowe humanistyki materiały II Sympozjum Naukowego Muzeum wobec humanistyki cyfrowej zrealizowanego w ramach projektu Muzeum w polskiej kulturze pamięci do 1918 roku wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej Toruń 1–2 marca 2019 roku
W stronę nieantropocentrycznej ekologii Victoria Vesna i sztuka w świecie antropocenu Towards a non anthropocentric ecology Victoria Vesna and art in the World of the anthropocene
Ostrzej widzieć fotoreportaż w itd 1960 1990 In focus photo reportages from ITD 1960 1990
Myśląca ręka 2017 2020 jak działa teatr?