Nowości
Legiony Polskie 1914 1919
Pieśń Grunwaldu i Hołdu pruskiego edycja opowiadania pod tytułem Wojenne losy dzieł Matejki autorstwa Włodzimierza Wójcikowskiego
Reflektor materiały archiwalne i prasowe
Ostoja tradycji
Polska w pejzażach
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece