New items
new Bibliotheca Alexandrina La nouvelle Bibliotheca Alexandrina
Energia obrazu źródła i konteksty zwrotu ikonicznego
Studies in medieval iconography collected essays 1962 2011
Józef Czapski an apprenticeship of looking
W stronę nieantropocentrycznej ekologii Victoria Vesna i sztuka w świecie antropocenu Towards a non anthropocentric ecology Victoria Vesna and art in the World of the anthropocene