Nowości
Re c akcje prezentacja prac studentów Akademii Sztuk Pięknych im Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu i Pracowni Działań Intermedialnych Wydziału Ceramiki i Szkła
Dziedzictwo kulinarne w kontekstach tradycyjnych i współczesnych
Bazylika i klasztor franciszkanów w Krakowie przewodnik
Romuald Oramus grafiki z lat 1981 99
Czyżyny zapomniane dziedzictwo Nowej Huty
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece