Nowości
2020 działalność ochrona dziedzictwa dla przyszłych pokoleń
Rimer Cardillo a journey to Ombu Bellaumbra
Segmenty dziedzictwa kulturowego między ochroną dziedzictwa materialnego a niematerialnego
Muzeologia cyfrowa muzeum i narzędzia cyfrowe humanistyki materiały II Sympozjum Naukowego Muzeum wobec humanistyki cyfrowej zrealizowanego w ramach projektu Muzeum w polskiej kulturze pamięci do 1918 roku wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej Toruń 1–2 marca 2019 roku
Fracht dziesięć najcenniejszych obiektów w zbiorach Biblioteki Gdańskiej
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece