Nowości
Profesor Kazimierz Michałowski zasłużony archeolog i bibliografia prac
Romantyzm i jego tradycje Romantizm i ego tradicii The romanticism and its tradition
Tkaniny zabytkowe z okresu od XV do XVII wieku ze zbiorów krakowskich kościołów i klasztorów T 1
Podgórze
Proteuszowe czasy rozpad państwowego systemu sztuki 1982 1993 stan wojenny druga odwilż transformacja ustrojowa
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece