New items
Ignacy Witz Poznańska Galeria Nowa Pałac Górkóww Poznaniu luty marzec 2002
Z Wawelu do Lublina skarby z królewskiego dworu wystawa ze zbiorów Zamku Królewskiego na Wawelu et non solum From Wawel to Lublin treasures of the royal court exhibition from the collection of the Wawel Royal Castle et non solum
Systemschnitt Tl 1
English panel paintings 1400 1558 a survey of figure paintings on East Anglian rood screens
Threads of power lace from the Textilmuseum St Gallen