New items
Teraźniejszość przeszłości muzealnictwo i historiografia w Gdańsku i na Pomorzu do roku 1945
Jezuickie przestrzenie baroku przekształcenia strukturalne miast polskich na przełomie XVI i XVII wieku
Szafa grająca! żydowskie stulecie na szelaku i winylu historie z Polski
Krajobrazy w pamięci pejzaż w polskiej fotografii Memoryscapes landscape in Polish photography
Fajans z wytwórni europejskich katalog zbiorów European faience in the collection of the National Museum in Wrocław