New items
2020 działalność ochrona dziedzictwa dla przyszłych pokoleń
Dragu Muziejus Vladimiro Tarasovo kolekcija Lietuvos nacionalinio dailes muziejaus rinkiniuose Museum of Friends the collection of Vladimir Tarasov in the Lithuanian National Museum of Art
Fracht dziesięć najcenniejszych obiektów w zbiorach Biblioteki Gdańskiej
W stronę nieantropocentrycznej ekologii Victoria Vesna i sztuka w świecie antropocenu Towards a non anthropocentric ecology Victoria Vesna and art in the World of the anthropocene
Myśląca ręka 2017 2020 jak działa teatr?
 
Most often loaned books in the library