New items
Praxis sine theoria księga pamiątkowa poświęcona pamięci profesora Adama Małkiewicza w 140 lecie powstania pierwszej katedry historii sztuki na ziemiach polskich
Książęcy mecenat artystyczny na Śląsku u schyłku średniowiecza
Kościół w Głogowie pw św Katarzyny Aleksandryjskiej
Sigismundus rex et imperator art and culture under the last ruler of the Luxemburg dynasty Budapest Luksembuorg
Zamek w Szydłowcu wokół mecenatu dawnych właścicieli katalog wystawy