Nowości
Bezmiar ptaków na płótnie utkany Muzeum Chińskiej Sztuki Ludowej
Wizerunek Boga Ojca według przesłania s Eugenii Ravasio w kontekście tradycji ikonograficznej studium kulturoznawcze
Europe and the Orient past encounters heritage present day interactions
Artysta i sztuka w polskich filmach fabularnych powstałych po II wojnie światowej
Sachsen Bohmen 7000 Begleitband zur Sonderausstellung smac Staatliches Museum fur Archaologie Chemnitz vom 28 September 2018 bis 31 Marz 2019 Sasko Cechy 7000 doprovodna publikace k vystave Narodni galerie v Praze Sternbersky palac od 24 kvetna do 25 zari 2019