Nowości
Przygody i wędrówki Misia Uszatka
W stronę nieantropocentrycznej ekologii Victoria Vesna i sztuka w świecie antropocenu Towards a non anthropocentric ecology Victoria Vesna and art in the World of the anthropocene
Muzealny Wrocław polskie i niemieckie wystawy historyczne w latach 1900 2010
Złota obecność bizantyńskie korzenie polskiej ikony
Dadianebis Sasaxleebis Saganjuri Treasures of Dadiani Palaces
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece