New items
Problemy konserwacji i zachowania zbiorów muzealnych praca zbiorowa Problems of conservation and preservation of museum collections
Bułgarskie ikony Szkoły Bansko Bulgarian icons of the Bansko School
Katharina Sabernig Gestrickte Anatomie 25 03 03 07 2022 Neue Galerie Graz Universalmuseum Joanneum Katharina Sabernig knitted anatomy
Jakimi mówimy językami? próba klasyfikacji architektury Drugiej i Trzeciej Rzeczypospolitej What languages do we speak? an attempt at classification of the architecture of the Second and Third Polish Republic
Alexander Kanoldt die Schenkung von Welck