Nowości
Wokół bibliotek i dziedzictwa kultury księga jubileuszowa dedykowana prof dr hab Elżbiecie Barbarze Zybert z okazji 45 lecia pracy naukowej
Cmentarzysko kultury łużyckiej w Częstochowie Rakowie przewodnik po zachowanej części stanowiska w Rezerwacie Archeologicznym
Architectural and decorative drawings Vol 2
Stanisław Szukalski i Szczep Szukalszczyków herbu Rogate Serce Stanisław Szukalski and the Tribe of the Horned Heart
Ewa Zawadzka grafika i rysunek z kolekcji Gabinetu Rycin Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie / kurator wystawy katalog Jan Motyka