New items
W kręgu architektury narodowego romantyzmu w krajach nordyckich w XIX i na początku XX wieku problemy architektoniczne urbanistyczne i estetyczne
Mantegna & Bellini
Kaiser Friedrich Museum w Poznaniu 1904 1919 muzeum na niemieckiej i europejskiej prowincji
archaologischen Funde aus Polen und dem Baltikum im Germanischen Nationalmuseum Gedenkschrift fur Wilfried Menghin
Włoscy architekci i muratorzy z Piuro i ich działalność na ziemiach Rzeczypospolitej w XVI i XVII wieku
 
Most often loaned books in the library