New items
Historia Polski od nowa nowe narracje historii i muzealne reprezentacje przeszłości
No cover
Historical painting techniques materials and studio practice preprints of a symposium University of Leiden the Netherlands 26 29 June 1995
X wieków Płocka dzieje i ekspozycja historyczno regionalna Muzeum Mazowieckiego w Płocku
Etnografia pamięci PRL u kultura codzienności Polski powojennej 1956 1989
Unifikacja wzorów 20 lat warsztatów Czar Nici Rękodzieło Artystyczne Czar Nici wernisaż 4 04 2019 Centrum Kultury Podgórza wystawa czynna 4 25 04 2019