Nowości
Kimono nieprzebrane inspiracje layers of inspiration 20 11 2022 10 04 2023
Zenga japonske zenove obrazy ze sbirky Kaeru an
Z japońskiej kolekcji Feliksa „Mangghi” Jasieńskiego From the Japanese collection of Feliks „Manggha” Jasieński
Olbiński akty nudes
Wydział Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie 1919 1939/45 dydaktyka twórczość i tradycja artystyczna The Faculty of Fine Arts of the Stefan Batory University in Wilno 1919 1939/45 education cerativity and artistic tradition