New items
Utracone arcydzieło losy obrazu Targ na jarzyny Józefa Pankiewicza
Muzeologia cyfrowa muzeum i narzędzia cyfrowe humanistyki materiały II Sympozjum Naukowego Muzeum wobec humanistyki cyfrowej zrealizowanego w ramach projektu Muzeum w polskiej kulturze pamięci do 1918 roku wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej Toruń 1–2 marca 2019 roku
Mays de Notre Dame de Paris 1630 1707
Tu jest sztuka warszawska scena galeryjna
Printed textiles British and American cottons and linens 1700 1850
 
Most often loaned books in the library