New items
Polskie i obce znaki zaszczytne żołnierzy 2 Pułku Saperów Kaniowskich
Miecze Europy
new Bibliotheca Alexandrina La nouvelle Bibliotheca Alexandrina
Vep'xvajeebi mxatvart'a ot'xi t'aoba The Vepkhvadzes four generations of artists
Muzeologia cyfrowa muzeum i narzędzia cyfrowe humanistyki materiały II Sympozjum Naukowego Muzeum wobec humanistyki cyfrowej zrealizowanego w ramach projektu Muzeum w polskiej kulturze pamięci do 1918 roku wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej Toruń 1–2 marca 2019 roku