New items
Z abakusem przez wieki / Sławomir Sojak
W stronę nieantropocentrycznej ekologii Victoria Vesna i sztuka w świecie antropocenu Towards a non anthropocentric ecology Victoria Vesna and art in the World of the anthropocene
O babce wnęku i mądrym karle
Muzeologia cyfrowa muzeum i narzędzia cyfrowe humanistyki materiały II Sympozjum Naukowego Muzeum wobec humanistyki cyfrowej zrealizowanego w ramach projektu Muzeum w polskiej kulturze pamięci do 1918 roku wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej Toruń 1–2 marca 2019 roku
Maseczka origami pamiętnik