New items
Literatura a rzeźba Literatur und Skulptur
Alternativa 2016 uszczerbki i straty damage & loss
Daniel Mróz Pomniki nieuczesane Kraków marzec / kwiecień 2017 Galeria Sztuki Artemis
In facie Ecclesiae kwatera ołtarzowa ze sceną zaślubin Marii i przedstawieniem postaci świętej Katarzyny Aleksandryjskiej ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu
NOTO Międzynarodowy Studencki Konkurs im Józefa Czapskiego NOTO International Student Competition Józef Czapski
 
Most often loaned books in the library