New items
Słownik historyczno geograficzny województwa podlaskiego w średniowieczu Z 1
OEVERwerk
Kresowa Atlantyda historia i mitologia miast kresowych T 19
O miejsce książki w historii sztuki Cz 3 w 150 rocznicę urodzin Stanisława Wyspiańskiego
Wydział Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie 1919 1939/45 dydaktyka twórczość i tradycja artystyczna The Faculty of Fine Arts of the Stefan Batory University in Wilno 1919 1939/45 education cerativity and artistic tradition