New items
Złota obecność bizantyńskie korzenie polskiej ikony
Inwentarz kolekcji Theodora Josepha Blella opracowanie krytyczne
Kronika Gdańska T 1
Dadianebis Sasaxleebis Saganjuri Treasures of Dadiani Palaces
W stronę nieantropocentrycznej ekologii Victoria Vesna i sztuka w świecie antropocenu Towards a non anthropocentric ecology Victoria Vesna and art in the World of the anthropocene