New items
Praxis sine theoria księga pamiątkowa poświęcona pamięci profesora Adama Małkiewicza w 140 lecie powstania pierwszej katedry historii sztuki na ziemiach polskich
Arcydzieła sztuki
Watanabe Seitei Imaginarium natury z kolekcji Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha dar Raymonda Milewskiego 9 10 2022 3 05 2023 the imaginary of nature from the collection of Manggha Museum of Japanese Art and Technology the gift of Raymond Milewski / tekst Anna Król
Adam Rzepecki stary Rzepecki patrzy na młodego Rzepeckiego The old Rzepecki looks at the young Rzepecki
Kościół w Głogowie pw św Katarzyny Aleksandryjskiej