New items
Katalog dokumentów pergaminowych i papierowych ze zbiorów Zakładu Nauk Pomocniczych Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego
Auktion 50 Munzen und Kunst der Antike Freitag 16 September 2022 15 00 Uhr
Kielce Keltz historia społeczności żydowskiej Kielce Keltz history of the Jewish community
Powojenna metaloplastyka element genius loci ośrodków staromiejskich materiały z konferencji Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków Urzędu m st Warszawy
Bułgarskie ikony Szkoły Bansko Bulgarian icons of the Bansko School