Nowości
Przedwojenny Lwów najpiękniejsze fotografie
Kolekcja szkła użytkowego Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu szkło zagłębiowskie i prasowane Utility glass collection in Schoen's Palace Museum in Sosnowiec glass from Zagłębie Dąbrowskie and pressed glass
Książęcy mecenat artystyczny na Śląsku u schyłku średniowiecza
Poussin & l'amour
Freski Sykstyny i inne arcydzieła Michała Anioła