New items
Z japońskiej kolekcji Feliksa „Mangghi” Jasieńskiego From the Japanese collection of Feliks „Manggha” Jasieński
Darczyńcy polskich muzeów historia i współczesność T 1
Polski mężczyzna 1910 2010 wystawa czasowa w Muzeum Narodowym w Kielcach dawny Pałac Biskupów Krakowskich 23 maja 15 października 2023 Polish man 1910 2010 the temporary exhibition at the National Museum in Kielce the former Palace of Cracow Bishops 23 May 15 Oct 2023
Mino delle Site alle radici dell'aeropittura 1930 1937 29 novembre 2000 7 gennaio 2001
Andrzej Kurkowski Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Warszawski wystawa Rysunek gwasz ilustracja Andrzeja Kurkowskiego 23 IX 14 X 67 r Dom Artysty Plastyka Warszawa