New items
Monika Rak wątki linearne pomiędzy nicią a tkaniną
Verbum Domini manet in aeternum protestanckie budownictwo kościelne epoki nowożytnej w Europie katalog wystawy Early modern Protestant church architecture in Europe exhibition catalog
Reflektor materiały archiwalne i prasowe
Bartky tabiwky zgardy huculiana z kolekcji Ewy Załęskiej Szczepki i Andrzeja Szczepki
Europaische Tischglocken klingende Kostbarkeiten vom Mittelalter bis zur Gegenwart mit Beitragen aus der Kulturgeschichte der Glocke
 
Most often loaned books in the library