New items
W kuźni Andrzeja Schmidta katalog wystawy ze zbiorów Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej zbiorów prywatnych
Chronologia wczesnych malowideł ściennych z katedry w Faras VIII IX wiek
Polskie armie 1569 1696 Cz 1
Druki wrocławskiego Kalamburu
Inflanckie pitoreski kultura dworu ziemiańskiego dawnych Inflant Polskich w XIX wieku